InfoTravel
מדינות

אומן אומן ראש השנה

ידוע לרבים גודל האזהרה שהזהיר רבינו נחמן מברסלב לחסידיו לבוא אליו לימי ראש השנה – בלשונות מיוחדים אשר גילה למקורביו ובקשם לפרסמם. ואמר: "הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים אלי, שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר, כי כל העניין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר למשמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו, לא יחסר איש" (חיי מוהר"ן ת"ג).

כל זה היה בחיי חיותו. ולאחר פטירתו פרסם תלמידו הגדול רבי נתן מברסלב שרצון רבו היה שגם לאחר פטירתו יתקבצו כולם ליד ציונו הקדוש וסיפר ששבועות אחדים לפני הסתלקותו קרא לתלמידיו וכל מתאר זאת רבי נתן בספרו (חיי מוהר"ן ת"ו) וזה לשונו: "ומכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עמנו, למדנו כמה דברים, למדנו עוד פעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה. כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים בזה ומתנועותיו הנוראות אז, הבנו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבטא זאת בכתב. וגם אז למדנו, שרצונו חזק להיות אצלו באומין על ראש השנה תמיד, גם לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה".

ראש השנה, משנה לשנה, מתקשר יותר ויותר, עם רבי נחמן ועם ציונו הקדוש השוכן בעיר אומן. רבבות אנשים, מכל העדות והחוגים ומכל גווני הקשת, בהתקרב ימי ראש השנה, עוזבים את הכל ונוהרים כאיש אחד ובלב אחד אל המקום הקדוש הזה, בכח משיכה מופלא זה, שאין לו אח ורע בשום מקום אחר,והכל מתוך אמונה להיות נשמעים לקול קריאתו אשר ציוה להכריז בשמו להיות אצלו.

בערב ראש השנה נוהגים לעלות על ציון רבי נחמן ולומר את מזמורי "תיקון הכללי" (עשרה מזמורי תהילים בסדר מסוים, שגילה רבי נחמן).

בשנים האחרונות מתקיים "מעמד תיקון הכללי העולמי" אז מתאספים עשרות אלפי השוהים שם לאמירת תיקון הכללי וקבלת עול מלכות שמים למען כלל ישראל, כשבאותה זמן אומרים בכל רחבי העולם יחד את מזמורי התיקון הכללי  באמצעות שידור חי שמועבר מאומן, באמצעות הלווין, לנקודות שידור ברחבי העולם.


משרדי הנסיעות לאומן

 

הכנות, הנסיעה לאוקראינה וההגעה לאומן

 

לינה בראש השנה

 

אכילה ושתיה בראש השנה

 

תפילות בראש השנה

 

שירותי רפואה בראש השנה

 

 

הדפסשלח לחברשלח לעידכון פרטים
 
דרונט בניית אתרים