InfoTravel
מדינות

שירותי דת בפתח תקווה

מועצה דתית

רבנים

בתי כנסת

מקוואות טהרה

בית חב"ד

בית העלמין סגולה


המועצה הדתית פתח תקוה

כתובת: חובבי ציון 37, טלפון: 03-9051520/1


רבנים   רב העיר   אחראי כשרות   רבני שכונות

רב העיר:

הרב ברוך שמעון סלומון, כתובת: ריינס 11

טלפון: (בית) 03-9342555, (עבודה)  03-9051540

מזכיר הרב: אריה ספיר, טלפון: 054-7717561

 

רב המקוואות ומורה הוראה בהל' טהרת המשפחה:

הרב דוד צבי הופמן, כתובת: האורים 10

טלפון: 03-9211642, 057-3118197

 

אחראי כשרות:

הרב משה יחיאל - מנהל מח' כשרות, טלפון: 03-9324262, 054-5573757

הרב ינון פרסיק - מנהל מח' כשרות, טלפון: 03-9320671, 054-5904030

 

מחלקת כשרות "בהידור הכשרות"

הרב ירוחם אסטרייכר - הרב המפקח, טלפון: 03-9051508, 054-7253974


רבני שכונות

מרכז העיר

הרב אדואר יהונתן, כתובת: אהרונסון 15 פ"ת

טלפון: 03-9346977, 054-4346977

 

קרית יוספטל

הרב אלנקרי רפאל, כתובת: זהבי 3 פ"ת

טלפון: 03-9344019, 052-2540567

 

קרית מטלון

הרב אשרי יואב, כתובת: שפירא 4 בני-ברק

טלפון: 03-5702241,  052-3759078

 

מערב העיר

הרב פיג'ו חיים עזריה, כתובת: סלומון 8 פ"ת

טלפון: 03-9226495,  052-2420358

 

רמת ורבר

הרב פינטו משה, כתובת: קרול 20 פ"ת

טלפון: 03-9227399, 054-4922739

 

כפר גנים

הרב שחר יוסף, כתובת: בן אליעזר 17 פ"ת

טלפון: 03-9093364, 050-7864775

 

מחנה יהודה ושעריה

הרב שרעבי ישראל, כתובת: עמיאל 3 פ"ת

טלפון: 03-9320671

 

קרית הרב סלומון

הרב כהן ששון, כתובת: גולד 25 פ"ת

טלפון: 03-9313267

 

קרית חזני

הרב מנשה מנחם, כתובת: דבורה הנביאה 7

טלפון: 03-9310426,  052-2893781

 

כפר אברהם

הרב סטופל אהוד, כתובת: תורה ועבודה 15 פ"ת

טלפון: 03-9340079,  052-2248149

 

כפר גנים ב'

הרב קליין משה, כתובת: יטקובסקי 5 פ"ת

טלפון: 03-9089356/7,   054-5203908

 

הדר גנים

הרב רבינוביץ' שלמה, כתובת: נתן אלבז 5 פ"ת

טלפון: 03-9336644,  052-3977335

 

שכונת שיפר

הרב שהרבני יהודה, כתובת: רוטשילד 47 פ"ת

טלפון: 03-9306572,  052-2926573

 

שכונת בר יהודה

הרב שטרית אברהם, כתובת: פרנקפורטר 1 פ"ת

טלפון: 03-9225515,  050-7252959

 

עמישב

הרב שרעבי עמנואל, כתובת: ברא"ז 14 פ"ת

טלפון: 03-9336435,  052-2803887

 

שכונת בלינסון

הרב שנה יוסף, כתובת: רוזובסקי 12 פ"ת

טלפון: 03-9086725, 050-6989094

 

שכונת פג'ה

הרב כהן נחמיה, כתובת: סלבנדי 11 פ"ת

טלפון: 03-9301933, 050-7908550

 

שכונת נווה חיים

הרב רוזנבאום יקותיאל, כתובת: אריה בן אליעזר 17

טלפון: 03-9091904, 052-2953094


בתי כנסת

ביהכ"נ 'אברהם שמואל' (אשכנזי), כתובת: הירקונים 16 

ביהכ"נ 'אגו"י-צעירים' (אשכנזי), כתובת: איכילוב 

ביהכ"נ 'אגודת אחים' (תימני), כתובת: גוש עציון 9 

ביהכ"נ 'אגודת בני ישראל' (הודי), כתובת: נחלת צבי 20 

ביהכ"נ 'אגודת חברים' (תימני), כתובת: הושע 12 

ביהכ"נ 'אגודת ישראל' (אשכנזי), כתובת: רח' הרצל 87 

ביהכ"נ 'אגודת עזרה' (ספרדי), כתובת: יוסף קארו 20 

ביהכ"נ 'אדרת אליהו' (ספרדי), כתובת: דרך ירושלים 

ביהכ"נ 'אהבת ציון' (ספרדי), כתובת: קיש 50 

ביהכ"נ 'אהבת שלום' (ספרדי), כתובת: שאול המלך 80/16 

ביהכ"נ 'אהבת תורה' (אשכנזי), כתובת: הדר גנים 

ביהכ"נ 'אהל דוד', כתובת: נצח בנות 

ביהכ"נ 'אהל חיים' (ספרדי), כתובת: בר כוכבא 9 

ביהכ"נ 'אהל יצחק' (ספרדי), כתובת: שכונת בלינסון יחיעם 

ביהכ"נ 'אהל יצחק' (ספרדי), כתובת: הרצוג 

ביהכ"נ 'אהל משה' (ספרדי), כתובת: קרית מטלון 

ביהכ"נ 'אהל ציון' (ספרדי), כתובת: חכם יוסף חיים 

ביהכ"נ 'אהל שלום' (תימני), כתובת: וינצקי 7 

ביהכ"נ 'אהל ששון' (ספרדי), כתובת: יעבץ 7 

ביהכ"נ 'אהלו של רבי מאיר בעל הנס' (ספרדי), כתובת: יונה גרין 22 

ביהכ"נ 'אוצרות חיים' (ספרדי), כתובת: יהודה הנשיא 20 

ביהכ"נ 'אור החיים' (פרסי), כתובת: טולדנו 14 

ביהכ"נ 'אור ישראל' (תימני), כתובת: ברנר 2 

ביהכ"נ 'אור ישראל' (אשכנזי), כתובת: רוטשילד 85 

ביהכ"נ 'אור ישראל -קט'' (אשכנזי), כתובת: סלמון 24 

ביהכ"נ 'אור ישרים' (תימני), כתובת: תורה ועבודה 11 

ביהכ"נ 'אור ישרים' (אשכנזי), כתובת: סלנט 8 

ביהכ"נ 'אור מציון' (ספרדי), כתובת: ת.ד 308 ק.פ.קהילת פראג 14 

ביהכ"נ 'אור תורה' (ספרדי), כתובת: ביאליק 18 

ביהכ"נ 'אורים' (אשכנזי), כתובת: ארלוזרוב 39 

ביהכ"נ 'אחוד הספרדים' (ספרדי), כתובת: אחוה 102 

ביהכ"נ 'אחווח אחים' (תימני), כתובת: ליברכט 8 

ביהכ"נ 'אחים ורעים' (אשכנזי), כתובת: אוסישקין 8 

ביהכ"נ 'אחים ורעים' (פרסי), כתובת: המלכים 11 

ביהכ"נ 'אלי כהן' (ספרדי), כתובת: ולפסון 4 

ביהכ"נ 'אליהו הנביא' (פרסי), כתובת: בי"ס ממ"ד -עמי' מורשה 

ביהכ"נ 'אמרי יוסף' (ספרדי), כתובת: בית יעקב דובנוב 8 

ביהכ"נ 'ארוחת חיים' (ספרדי), כתובת: אורלוב 4 

ביהכ"נ 'אשכנזי' (אשכנזי), כתובת: בי"ס נצח בנים 

ביהכ"נ 'בי"ח בלינסון' (אשכנזי), כתובת: בי"ח בלינסון 

ביהכ"נ 'ביהכנ"ס בית יעקב' (אשכנזי), כתובת: חובבי ציון 35 

ביהכ"נ 'בית יעקב' (ספרדי), כתובת: מימון 

ביהכ"נ 'בית אבות' (אשכנזי), כתובת: קרן קיימת 

ביהכ"נ 'בית אבות אברהם ריקני' (ספרדי), כתובת: ארנשטיין ק.ח 

ביהכ"נ 'בית אברהם הספרדי המרכזי' (ספרדי), כתובת: נחלת צבי 20 

ביהכ"נ 'בית אהרון' (אשכנזי), כתובת: רוטשילד 108 

ביהכ"נ 'בית אל' (ספרדי), כתובת: שפירנצק 12 

ביהכ"נ 'בית אל י. תימן' (תימני), כתובת: קהילת פראג 2 

ביהכ"נ 'בית אל מחנה' (תימני), כתובת: אורלנסקי 34 

ביהכ"נ 'בית אל מרוקנית' (ספרדי), כתובת: טבריה 26 

ביהכ"נ 'בית אל נ. ישראל' (תימני), כתובת: הארי הקדוש 

ביהכ"נ 'בית אל קרית. י' (ספרדי), כתובת: אסתר המלכה 7 

ביהכ"נ 'בית אל שעריה' (תימני), כתובת: אהבת ציון 

ביהכ"נ 'בית בלומה' (אשכנזי), כתובת: ברנדה 45 

ביהכ"נ 'בית דחסידים' (אשכנזי), כתובת: וולפסון 

ביהכ"נ 'בית חנה' (אשכנזי), כתובת: הרב עוזיאל 20 

ביהכ"נ 'בית יוסף' (תימני), כתובת: עמוס 1 

ביהכ"נ 'בית יוסף' (בוכרי), כתובת: רוטשילד 35 

ביהכ"נ 'בית יוסף' (ספרדי), כתובת: הירקונים 16 

ביהכ"נ 'בית יעקב' (תימני), כתובת: הנביאים 69 

ביהכ"נ 'בית יעקב' (אשכנזי), כתובת: חובב ציון 37 

ביהכ"נ 'בית יעקב לומז'' (אשכנזי), כתובת: הרצל 7 

ביהכ"נ 'בית ישראל' (אשכנזי), כתובת: שכונת עקיבא 

ביהכ"נ 'בית ישראל' (ספרדי), כתובת: סוקולוב 4 

ביהכ"נ 'בית ישראל' (אשכנזי), כתובת: חובבי ציון 37 

ביהכ"נ 'בית לחם יהודה' (ספרדי), כתובת: בי"ס מעלות חיים אונטרמן 14 

ביהכ"נ 'בית מאיר' (אשכנזי), כתובת: מילר 15 

ביהכ"נ 'בית רבקה' (תימני), כתובת: החמישה 2 

ביהכ"נ 'במעלה טכנולוגי' (אשכנזי), כתובת: אמסטרדם 13 

ביהכ"נ 'בני הישיבות' (אשכנזי), כתובת: רוטשילד 85 

ביהכ"נ 'ברית שלום' (ספרדי), כתובת: סיגלית 

ביהכ"נ 'דביר יעקב' (אשכנזי), כתובת: הרב רלוי 39 

ביהכ"נ 'דביר קדשך' (ספרדי), כתובת: סלאח שלום 70 

ביהכ"נ 'דברי חיים' (אשכנזי), כתובת: היסמין 5 

ביהכ"נ 'דברי חיים' (אשכנזי), כתובת: ההגנה 21 

ביהכ"נ 'דוד ומשה' (ספרדי), כתובת: צאלח שלום 173 

ביהכ"נ 'דוד ושלמה' (תימני), כתובת: נורדאו 21 

ביהכ"נ 'דרוק פסח' (אשכנזי), כתובת: קופל ויסקר 3 

ביהכ"נ 'דרכי נועם' (אשכנזי), כתובת: עמינח 7 

ביהכ"נ 'דרכי נועם' (אשכנזי), כתובת: בי"ס נצח בנים 

ביהכ"נ 'האדיראן'  כתובת: הסיבים 

ביהכ"נ 'הדר גנים המרכז', כתובת: בי"ב מורשה 

ביהכ"נ 'החושן' (אשכנזי), כתובת: בגין פינת רובינא 

ביהכ"נ 'היכל דוד' (אשכנזי), כתובת: פרנקפורטר 20 

ביהכ"נ 'היכל יונה' (אשכנזי), כתובת: הרב גולד 8 

ביהכ"נ 'היכל מאיר' (אשכנזי), כתובת: טרומפלדור 37 

ביהכ"נ 'היכל משה' (אשכנזי), כתובת: הראשונים 2 

ביהכ"נ 'הכהנים' (ספרדי), כתובת: עזרא ונחמיה 29 

ביהכ"נ 'הספרדי' (ספרדי), כתובת:  

ביהכ"נ 'הפועל המזרחי' (אשכנזי), כתובת: שטמפפר 41 

ביהכ"נ 'הר ציון' (פרסי), כתובת: הר ציון 16 

ביהכ"נ 'הראל', כתובת: ק.גלויות 17 

ביהכ"נ 'הרב עמי עולמי הי"ד' (אשכנזי), כתובת: אונטרמן 14 

ביהכ"נ 'השלום' (פרסי), כתובת: שפיק עדש 2 

ביהכ"נ 'השרון בי"ח' (אשכנזי), כתובת: קק"ל 7 

ביהכ"נ 'זכור לאברהם'  (ספרדי), כתובת: השופטים 16 

ביהכ"נ 'זכר חיים' (אשכנזי), כתובת: חפץ חיים 6 

ביהכ"נ 'זכרון ברוך' (אשכנזי), כתובת: חובבי ציון 35 

ביהכ"נ 'חב"ד צמח צדק' (אשכנזי), כתובת: גוטמן 24 

ביהכ"נ 'חוג חתם סופר' (אשכנזי), כתובת: איכילוב 21 

ביהכ"נ 'חושן א'' (אשכנזי), כתובת: מנחם בגין 83 

ביהכ"נ 'חושן ב'' (אשכנזי), כתובת: מנחם בגין 85 

ביהכ"נ 'חח"ס', כתובת: ארלוזורוב 3 

ביהכ"נ 'חי טייב' (ספרדי), כתובת: וינצקי 9 

ביהכ"נ 'חיבת ישראל', כתובת: חפץ חיים 17 

ביהכ"נ 'חן הצפון', כתובת: ר' עקיבא 7 

ביהכ"נ 'חניכי הישיבות' (אשכנזי), כתובת: רוטשילד 164 

ביהכ"נ 'חסד ואמת' (אשכנזי), כתובת: רמז 54/5 

ביהכ"נ 'חסיד רדזין' (אשכנזי), כתובת: מונטפיורי 48 

ביהכ"נ 'חסידי גור' (אשכנזי), כתובת: מונטיפיורי 16 

ביהכ"נ 'חפץ חיים' (אשכנזי), כתובת: ביאליק 36 

ביהכ"נ 'טרופ י. וסוניה' (אשכנזי), כתובת: החמישה 9 

ביהכ"נ 'י. הצעיר כפ"ג' (אשכנזי), כתובת: ת.ד. 2083 

ביהכ"נ 'יבנה בי"ס כפ"ג' (אשכנזי), כתובת: זליג בס 17 ביס 

ביהכ"נ 'יד דניאל', כתובת: עוזיאל 10 

ביהכ"נ 'יד הרמב"ם' (תימני), כתובת: מיכה 11 

ביהכ"נ 'יד מרדכי' (פרסי), כתובת: הדר גנים 

ביהכ"נ 'יהודי הררי' (ספרדי), כתובת: (אשכנזי), 3 (מקלט) 

ביהכ"נ 'יעל בית חב"ד' (אשכנזי), כתובת: רוטשילד 88 

ביהכ"נ 'ישועת צדיקים', כתובת: כנסת ישראל 74 

ביהכ"נ 'ישורון' (אשכנזי), כתובת: חפץ חיים 15 

ביהכ"נ 'ישורון (עמישב)' (ספרדי), כתובת: טבריה 

ביהכ"נ 'ישורון/כפ"ג' (אשכנזי), כתובת: זליג בס 14 

ביהכ"נ 'ישמח משה' (תימני), כתובת: המלכים 22 

ביהכ"נ 'ישראל הצעיר' (אשכנזי), כתובת: קדיש לוז 

ביהכ"נ 'ישראל הצעיר' (אשכנזי), כתובת: פלדמן 6 

ביהכ"נ 'כולל חבני משה', כתובת: רבי עקיבא 8 

ביהכ"נ 'כולל חפץ חיים' (אשכנזי), כתובת: איכלוב 3 

ביהכ"נ 'כולל לומדיה' (אשכנזי), כתובת:  

ביהכ"נ 'כולל נתיבות התלמוד', כתובת: קיבוץ 17 

ביהכ"נ 'כולל רצון יהודה', כתובת: חפץ חיים 15 

ביהכ"נ 'כולל שערי שמואל', כתובת:  

ביהכ"נ 'כולל תורת א"י' (אשכנזי), כתובת: מונטיפיורי 8 

ביהכ"נ 'כיצד ינהג' (ספרדי), כתובת: חובבי ציון 19 

ביהכ"נ 'כל ישראל', כתובת: פינס 10 

ביהכ"נ 'כנסת ישראל' (אשכנזי), כתובת: מינץ 41 

ביהכ"נ 'כפר גנים' (אשכנזי), כתובת:  

ביהכ"נ 'כפר גנים ב'' (אשכנזי), כתובת: העצמאות 2 

ביהכ"נ 'כפר מעש-מזרח' (ספרדי), כתובת: כפר מעש ד.נ. פת 

ביהכ"נ 'כפר מעש-מערב' (אשכנזי), כתובת: השלשה 48 

ביהכ"נ 'כפר סירקין' (אשכנזי), כתובת: דרך אפק 2 

ביהכ"נ 'לוב' (ספרדי), כתובת: קיש 50 

ביהכ"נ 'לוריא' (אשכנזי), כתובת: בן יהודה 11 

ביהכ"נ 'מגדל עוז' (תימני), כתובת: אז"ר 12 

ביהכ"נ 'מגן אברהם' (תימני), כתובת: ריינס 45 

ביהכ"נ 'מגן דוד הכללי' (תימני), כתובת: מחנה יוהדה 4 

ביהכ"נ 'מונקץ מוסדות' (אשכנזי), כתובת: הנשיאים 30 

ביהכ"נ 'מוסד עלי אמית'  כתובת: הרצוג 16 

ביהכ"נ 'מועדוני גמלאים', כתובת: שטמפפר 41 

ביהכ"נ 'מוריה' (אשכנזי), כתובת: יודוקובסקי 

ביהכ"נ 'מורשה-הדר גנים' (אשכנזי), כתובת: בי"ס מורשה 

ביהכ"נ 'מחנה יהודה' (תימני), כתובת: מחנה יהודה 

ביהכ"נ 'מטה יהודה' (בוכרי), כתובת: יחבוב 9 

ביהכ"נ 'מנין בוגרי בני עקיבא', כתובת: ברנדה 45 

ביהכ"נ 'מנין בני תורה' (ספרדי), כתובת: ת"ת דרך ישרים 

ביהכ"נ 'מנין ותיקין' (ספרדי), כתובת: החכם יוסף חיים 

ביהכ"נ 'מנין צעירים' (אשכנזי), כתובת: בי"ס נועם 

ביהכ"נ 'מעלות קדושים' (אשכנזי), כתובת: אונטרמן 16 

ביהכ"נ 'מצודת ציון' (אשכנזי), כתובת: הפלמ"ח 22 

ביהכ"נ 'מקדש משה' (ספרדי), כתובת: אחד העם 35 

ביהכ"נ 'מקור חיים' (אשכנזי), כתובת: פרנקפורטר 11 

ביהכ"נ 'מרום ציון' (תימני), כתובת: הנביאים 

ביהכ"נ 'משכן אליהו' (פרסי), כתובת: החמישה 21 

ביהכ"נ 'משכן בית אל' (תימני), כתובת: נחלת צבי 20 

ביהכ"נ 'משכן גנים' (תימני), כתובת: בי"ס "שובו" 

ביהכ"נ 'משכן דוד' (ספרדי), כתובת: בי"ס שיפר 

ביהכ"נ 'משכן החמישה' (תימני), כתובת: הארי הקדוש 21 

ביהכ"נ 'משכן יונה' (ספרדי), כתובת: נחלת צבי 20 

ביהכ"נ 'משכן יוסף פא"י' (אשכנזי), כתובת: איכלוב 20 

ביהכ"נ 'משכן ישראל' (אשכנזי), כתובת: קליקשטיין 8 

ביהכ"נ 'משכן שלום' (אשכנזי), כתובת: מוסטבוי 

ביהכ"נ 'משכן שלום' (תימני), כתובת: המלכים 5 

ביהכ"נ 'משכנות יעקב' (ספרדי), כתובת: השופטים 18 

ביהכ"נ 'משכנות ישרים' (תימני), כתובת: ננגיד 4 

ביהכ"נ 'משמערת שלום' (תימני), כתובת:  

ביהכ"נ 'מתנ"ס עמישב', כתובת: קהילת שיקאגו 1 

ביהכ"נ 'נאות דוד' (אשכנזי), כתובת: חצר ביה"ס פלדמן 8 

ביהכ"נ 'נאות מרגלית' (ספרדי), כתובת: החמישה 

ביהכ"נ 'נוה חיים' (תימני), כתובת: כנסת ישראל 24 

ביהכ"נ 'נוה עוז אליהו הנביא' (ספרדי), כתובת: קפלן 45 

ביהכ"נ 'נוה קודשך' (תימני), כתובת: הרצל 87 

ביהכ"נ 'נוה רעים' (אשכנזי), כתובת: נוה רעים 

ביהכ"נ 'נועם' (ספרדי), כתובת: סנדרוב 9 

ביהכ"נ 'נחלי יוסף' (אשכנזי), כתובת: מנחת שלמה 8 

ביהכ"נ 'נחלי משה' (אשכנזי), כתובת: אריה בן אליעזר 

ביהכ"נ 'נחלת אל' (תימני), כתובת: הארי הקדוש 

ביהכ"נ 'נחלת דוד' (אשכנזי), כתובת: ריינס 14 

ביהכ"נ 'נחלת ישראל' (אשכנזי), כתובת: חובבי ציון 3 

ביהכ"נ 'נחלת ראובן' (אשכנזי), כתובת: מונטפיורי 46 

ביהכ"נ 'נעום אלימלך' (אשכנזי), כתובת: הס 11 

ביהכ"נ 'נצח ישראל'  כתובת: בי"ס נצח בנים 

ביהכ"נ 'נצח שלמה' (ספרדי), כתובת: וולף 

ביהכ"נ 'נתיבי עם', כתובת: נחלת צבי 20 

ביהכ"נ 'סוכת שלום' (תימני), כתובת: צריפים פינים 

ביהכ"נ 'סוכת שלום' (תימני), כתובת: קלישר 13 

ביהכ"נ 'ע"ש רשב"י' (ספרדי), כתובת: אסתר המלכה 

ביהכ"נ 'עדות לישראל' (תימני), כתובת: קלישר 39 

ביהכ"נ 'עולי בבל' (ספרדי), כתובת: ברוידא 5 

ביהכ"נ 'עולי הודו' (הודי), כתובת: טבריה (מקלט) 

ביהכ"נ 'עולי הודו' (הודי), כתובת: זמנהוף 

ביהכ"נ 'עולי רומניא' (אשכנזי), כתובת: גולדנהירש 17 

ביהכ"נ 'עין גנים' (אשכנזי), כתובת: עין גנים 23 

ביהכ"נ 'עין יעקב' (תימני), כתובת: שעריה 

ביהכ"נ 'עלומים' (אשכנזי), כתובת: רמח"ל 7 

ביהכ"נ 'ענף החיים' (תימני), כתובת: רמז 52 

ביהכ"נ 'עץ חיים' (תימני), כתובת: רח' רמז 

ביהכ"נ 'עץ חיים' (תימני), כתובת: יונה 54 

ביהכ"נ 'עץ חיים' (תימני), כתובת:  

ביהכ"נ 'עץ חיים' (ספרדי), כתובת: מימון 

ביהכ"נ 'עץ חיים' (תימני), כתובת: הושע 24 

ביהכ"נ 'עץ חיים' (תימני), כתובת: פרומקין 3 

ביהכ"נ 'עץ חיים -רומינה' (אשכנזי), כתובת:  

ביהכ"נ 'עץ חיים-ע.אירן' (פרסי), כתובת: שבט יששכר 12 

ביהכ"נ 'עשהאל' (תימני), כתובת: עובדיה 

ביהכ"נ 'פאר הרש"ש' (תימני), כתובת: רבי עקיבא 7 

ביהכ"נ 'פאר משה' (ספרדי), כתובת: קרול 20 

ביהכ"נ 'פורת יוסף' (ספרדי), כתובת: טרומפלדור 71 

ביהכ"נ 'פינס' (ספרדי), כתובת: פינס 8 

ביהכ"נ 'פנינת גנים', כתובת: הדר גנים 

ביהכ"נ 'פנינת גנים', כתובת:  

ביהכ"נ 'צא"י' (אשכנזי), כתובת: איכילוב 3 

ביהכ"נ 'צהלת חן' (תימני), כתובת: החמישה 

ביהכ"נ 'צמח דוד' (תימני), כתובת:  

ביהכ"נ 'צעירי פא"י' (אשכנזי), כתובת: איכילוב 20 

ביהכ"נ 'צעירי תימן' (תימני), כתובת: הרצל 87 

ביהכ"נ 'צרור המור' (תימני), כתובת: קרית הרב סלמון 

ביהכ"נ 'קבוץ גלויות' (ספרדי), כתובת: אורלוב 4 

ביהכ"נ 'קהילת יעקב' (ספרדי), כתובת: דגל ראובן 54 

ביהכ"נ 'קהל עדת יעקב' (אשכנזי), כתובת: מוסטבוי 11 

ביהכ"נ 'קרית משה' (אשכנזי), כתובת: אורלוב 4 

ביהכ"נ 'ר' מאיר בעל הנס' (פרסי), כתובת: רוטשילד 53 

ביהכ"נ 'רינת אשר השטיבל' (אשכנזי), כתובת: אידלמן 6 

ביהכ"נ 'רמב"ם כ. אברהם' (אשכנזי), כתובת: ריינס 13 

ביהכ"נ 'רני ושמחי' (תימני), כתובת: אורלנסקי 34 

ביהכ"נ 'שארית ישראל' (אשכנזי), כתובת: שאול המלך 11 

ביהכ"נ 'שבת אחים' (ספרדי), כתובת: קונסוטוריון שלום אש 18 

ביהכ"נ 'שבת אחים' (ספרדי), כתובת: אהבת ציון 

ביהכ"נ 'שבת אחים' (אשכנזי), כתובת: קרימינצקי 8 

ביהכ"נ 'שונה הלכות' (אשכנזי), כתובת: חובבי ציון 42 

ביהכ"נ 'שועת ישראל' (תימני), כתובת: שרעבי מועדד 

ביהכ"נ 'שועת עניים' (תימני), כתובת: הארי הקדוש 5 

ביהכ"נ 'שיבת ציון' (תימני), כתובת: שכונת עקיבא מימון 6 

ביהכ"נ 'שירת חיים/כפ"ג' (אשכנזי), כתובת: יהלום 28 

ביהכ"נ 'שום שבזי' (תימני), כתובת: עזרא ונחמיה 60 

ביהכ"נ 'שעיר תפילה' (תימני), כתובת: מעפילים 3 

ביהכ"נ 'שערי צדק' (תימני), כתובת: החמישה 23 

ביהכ"נ 'שערי ציון' (תימני), כתובת: כנסת ישראל 65 

ביהכ"נ 'שערי ציון' (תימני), כתובת: קפלן חוה חקלאי 

ביהכ"נ 'שערי רחמים' (פרסי), כתובת: אחוה 

ביהכ"נ 'שערי שלוה' (תימני), כתובת: השומר 27 

ביהכ"נ 'שערי תורה' (תימני), כתובת: החמישה 21 

ביהכ"נ 'שעריה' (תימני), כתובת: הושע 21 

ביהכ"נ 'שרש חיים' מעורב כתובת: רמז 35 

ביהכ"נ 'שתלי זיתים' (תימני), כתובת: ר' יהודה הנשיא 

ביהכ"נ 'תהילה לאל' (תימני), כתובת: בי"ס מורשה 

ביהכ"נ 'תורה ומלאכה' (אשכנזי), כתובת:  

ביהכ"נ 'תורה ועבודה' (אשכנזי), כתובת: תורה ועבודה 10 

ביהכ"נ 'תפארת בחורים' (תימני), כתובת: קיש פינת החמישה 

ביהכ"נ 'תפארת בנימין' (אשכנזי), כתובת: לוחמי הגיטו 19 

ביהכ"נ 'תפארת ישראל', כתובת: צלאח שלום 19 

ביהכ"נ 'תפארת ישראל' (תימני), כתובת: מחנה יהודה 7 

ביהכ"נ 'תפארת מרדכי' (תימני), כתובת: שפיק עד"ש 

ביהכ"נ 'תפארת צבי' (אשכנזי), כתובת: מנחם רצון 

ביהכ"נ 'תפארת צבי' (אשכנזי), כתובת: מונטיפיורי 10 

ביהכ"נ 'תפארת ציון' (פרסי), כתובת:  

ביהכ"נ 'תפארת שלום' (תימני), כתובת: יונה 56 שעריה 

ביהכ"נ 'תפארת שעירה' (תימני), כתובת: קיש 44 

ביהכ"נ 'תפילה לדוד' (תימני), כתובת:  

ביהכ"נ 'תשועת ישראל' (תימני), כתובת: חגי 2 


מקוואות טהרה

מקווה כפר גנים

כתובת: העצמאות 3, טלפון: 03-9336414

אחראיות:

גב' שושנה גרשי, טלפון: 03-9223540

גב' בת שבע נחבס, טלפון: 03-9314130

 

מקווה חיים עוזר

כתובת: חיים עוזר 8, טלפון: 03-9344973

אחראית: גב' שושנה כהן, טלפון: 03-9300986

הערות: אוטובוס קו 2,4,9

 

מקווה שעריה

כתובת: השופטים 13, טלפון: 03-9324523,

אחראית: גב' נירה משולם, טלפון: 03-9300273

הערות: אוטובוס קו 2

 

פג'ה

כתובת: רמז 54, טלפון: 03-9305437

אחראית: גב' ברכה מיסק, טלפון: 03-9313143

הערות: אוטובוס קו 9

 

מקווה עמישב

כתובת: שבט גד 4, טלפון: 03-9324591

אחראית: גב' זהבה חזן, טלפון: 03-9089122

הערות: אוטובוס קו 4

 

מקוה שיפר

כתובת: הירקונים 16, טלפון: 03-9318685


בית חב"ד

כתובת: רוטשילד 88, טלפון: 03-9227134

מנהל: הרב אשר דייטש, טלפון בבית: 03-9080141


בית העלמין "סגולה"

כתובת: דרך החיים (הכניסה מרח' בן ציון גליס)

טלפון: 03-9049587

--------------------------------------------

יש לכם עוד מידע על המקום? אנא שילחו אלינו ונעלה את זה לתועלת הנוסעים!

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
 
דרונט בניית אתרים