InfoTravel
מדינות

שטרות ומטבעות

   500€   

   200€   

   100€   

50€

20€

10€

5€

2€ 

1€

50c

20c

10c

5c

2c

1c


האירו הינו יחידת המטבע העיקרית. יחידת המשנה הינה סנט. מאה סנטים מהווים אירו אחד. שטרות האירו אחידים בכל המדינות החברות בגוש האירו, והם מודפסים בערכים של 5, 10, 20, 50, 100, 200, ו-500 אירו. על השטרות מודפסים איורים של גשרים ושערים בדויים, לפי סגנונות אדריכליים שונים, כדי לא לקשר אותם למדינות מסוימות.

מטבעות האירו מוטבעים בערכים של 1 סנט, 2 סנטים, 5 סנטים, 10 סנטים, 20 סנטים, 50 סנטים, 1 אירו ו-2 אירו. למטבעות האירו צד אחד המשותף לכל מדינות גוש האירו, ואילו הצד השני שונה ממדינה למדינה ומותאם למורשת המקומית. עם זאת, המטבעות נחשבים הילך חוקי בכל גוש האירו, ללא תלות בהטבעה על הצד הלאומי של המטבע.


 500€ צד קדמי

500€ צד אחורי

200€ צד קדמי

200€ צד אחורי

100€ צד קדמי

100€ צד אחורי

50€ צד קדמי

50€ צד אחורי

20€ צד קדמי

20€ צד אחורי

10€ צד קדמי

10€ צד אחורי

5€ צד קדמי

5€ צד אחורי

לראש העמוד


מטבעות

2€ צד קדמי

2€ צד אחורי

1€ צד קדמי

1€ צד אחורי

50c צד קדמי

50c צד אחורי

20c צד קדמי

20c צד אחורי

10c צד קדמי

10c צד אחורי

5c צד קדמי

5c צד אחורי

2c צד קדמי

2c צד אחורי

1c צד קדמי

1c צד אחורי

לראש העמוד

הדפסשלח לחבר
 
דרונט בניית אתרים